“If you don’t know where you are going, you’ll end up someplace else.”

Imeti cilj in narediti načrt, kako svoj cilj uresničiti. S projektnim delom si želim uresničevati ta del. Včasih je težko.

“If you don’t know where you are going, you’ll end up someplace else.”

Yogi Berra

Dodaj odgovor